Szkolenia

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom dzieci
i dorosłych?

Szkolenie dla: szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz dla pracowników i menadżerów firm.

Uzależnienie od internetu i smartfona dotyka zarówno dzieci jak i dorosłych; może obniżać nastrój i sprawiać trudności w nauce, rozwoju, ale także w efektywnej pracy. Pomagamy rozpoznać wczesne symptomy oraz wprowadzać higienę cyfrową w domu, szkole i pracy.

Profilaktyka e-uzależnień w szkole. Diagnoza, terapia, przeciwdziałanie.


Szkolenie dla: 
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zdobądź wiedzę na temat typologii e-uzależnień oraz konsekwencji choroby i zaburzeń współwystępujących. Naucz się rozpoznawać wczesne objawy oraz interweniować w sytuacji ryzykownych zachowań uczniów.

Nasze projekty

244505647_3060080810873698_5299548642066623370_n

Dobrze, że jesteś

Kampania społeczna, której celem jest budowanie świadomości na temat depresji, nauka rozpoznawania jej symptomów w najbliższym otoczeniu i niesienia pomocy.

SOC_zdjęcie główne na serwisie

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Dołącz do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo. To bezpłatny program edukacyjny, w którym uczestniczy już ponad 1300 szkół.

Closeup of little boy's legs and hopscotch drawn on asphalt. Child playing hopscotch game on playground outdoors on a sunny day. Summer activities for children.

Relacje w szkole

Pierwsze tego typu badania w Polsce, których celem jest profesjonalna diagnoza relacji panujących w szkołach. Dołącz i zbadaj swoją społeczność szkolną za darmo.

Blog

Nasze referencje

Katarzyna Majdura
Katarzyna MajduraNaczelnik w Wydziale Edukacji i Wychowania dzielnicy Targówek
Read More
Zdobyta podczas warsztatów z Fundacją wiedza niewątpliwie przyczyniła się do głębszego poznania zjawiska fonoholizmu, jego symptomów oraz zagrożeń. Wyciągnięte zostały wnioski dające rozwiązania, które jak najszybciej należy wprowadzić w szkołach.
Krzysztof Bugla
Krzysztof BuglaBurmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Read More
Sposób prezentacji, profesjonalizm i doświadczenie towarzyszące wykładom są gwarancją najwyższego poziomu jakości usług świadczonych przez fundację Dbam o Mój Z@sięg.
Barbara Doroń
Barbara Doroń Wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Read More
Wykład Fundacji wzbudził duże zainteresowanie uczestników. Wykładowca chętnie dzielił się swoim doświadczeniem i wskazywał różne kierunki zmian, jakie rodzice muszą podjąć wraz z dziećmi, żeby nie dochodziło do zjawiska fonoholizmu.
ks. Maciej Szmuc
ks. Maciej SzmucDyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Read More
Fundacja Dbam o Mój Z@sięg jest na ten moment jedną z najlepszych propozycji w Polsce jeśli ktoś chce stawić czoła wciąż rosnącemu problemowi uzależnienia od sieci, a tym samym problemowi kryzysu rodziny.
Previous
Next

Zadbaj z nami o higienę cyfrową

Na podstawie prowadzonych przez nas badań oraz zdobytej wiedzy i doświadczenia stworzyliśmy definicję higieny cyfrowej. W najprostszym ujęciu, to kreatywne
i odpowiedzialne używanie nowych technologii. Jej poziom uzależniony jest od samoregulacji i kontroli związanej
z korzystaniem z internetu oraz cyfrowych narzędzi ekranowych. Niski poziom cyfrowej higieny powoduje szereg negatywnych konsekwencji, jak obniżenie nastroju czy problemy w relacjach z innymi. 

Aby skutecznie wspierać społeczeństwo w utrzymywaniu balansu pomiędzy byciem online i offline, naszą działalność opieramy na trzech filarach: profesjonalnej diagnozie opartej o własne badania naukowe, szkoleniach dla szkół i firm na terenie całego kraju oraz działaniach edukacyjnych takich jak kampanie społeczne czy wydawnictwa książkowe. Wspieramy również firmy i instytucje tworząc ekspertyzy lub realizując projekty z obszaru e-uzależnień, relacji oraz cyfryzacji szkół i edukacji.