Szkolenia

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom dzieci
i dorosłych?

Szkolenie dla: szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz dla pracowników i menadżerów firm.

Uzależnienie od internetu i smartfona dotyka zarówno dzieci jak i dorosłych; może obniżać nastrój i sprawiać trudności w nauce, rozwoju, ale także w efektywnej pracy. Pomagamy rozpoznać wczesne symptomy oraz wprowadzać higienę cyfrową w domu, szkole i pracy.

Profilaktyka e-uzależnień w szkole. Diagnoza, terapia, przeciwdziałanie.


Szkolenie dla: 
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zdobądź wiedzę na temat typologii e-uzależnień oraz konsekwencji choroby i zaburzeń współwystępujących. Naucz się rozpoznawać wczesne objawy oraz interweniować w sytuacji ryzykownych zachowań uczniów.

Nasze projekty

Granie-na-ekranie-slider-scaled

Granie na ekranie

Badania naukowe i ogólnopolskie szkolenia na temat grania w gry przez dzieci i młodzież.

SOC_zdjęcie główne na serwisie

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Dołącz do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo

Closeup of little boy's legs and hopscotch drawn on asphalt. Child playing hopscotch game on playground outdoors on a sunny day. Summer activities for children.

Relacje w szkole

Pierwsze tego typu badania mające na celu poprawę relacji w szkołach.

Blog

Nasze referencje

Katarzyna Majdura
Katarzyna MajduraNaczelnik w Wydziale Edukacji i Wychowania dzielnicy Targówek
Read More
Zdobyta podczas warsztatów z Fundacją wiedza niewątpliwie przyczyniła się do głębszego poznania zjawiska fonoholizmu, jego symptomów oraz zagrożeń. Wyciągnięte zostały wnioski dające rozwiązania, które jak najszybciej należy wprowadzić w szkołach.
Krzysztof Bugla
Krzysztof BuglaBurmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Read More
Sposób prezentacji, profesjonalizm i doświadczenie towarzyszące wykładom są gwarancją najwyższego poziomu jakości usług świadczonych przez fundację Dbam o Mój Z@sięg.
Barbara Doroń
Barbara Doroń Wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Read More
Wykład Fundacji wzbudził duże zainteresowanie uczestników. Wykładowca chętnie dzielił się swoim doświadczeniem i wskazywał różne kierunki zmian, jakie rodzice muszą podjąć wraz z dziećmi, żeby nie dochodziło do zjawiska fonoholizmu.
ks. Maciej Szmuc
ks. Maciej SzmucDyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Read More
Fundacja Dbam o Mój Z@sięg jest na ten moment jedną z najlepszych propozycji w Polsce jeśli ktoś chce stawić czoła wciąż rosnącemu problemowi uzależnienia od sieci, a tym samym problemowi kryzysu rodziny.
Previous
Next

Zadbaj z nami o higienę cyfrową

Na podstawie prowadzonych przez nas badań oraz zdobytej wiedzy i doświadczenia stworzyliśmy definicję higieny cyfrowej. W najprostszym ujęciu, to kreatywne
i odpowiedzialne używanie nowych technologii. Jej poziom uzależniony jest od samoregulacji i kontroli związanej
z korzystaniem z internetu oraz cyfrowych narzędzi ekranowych. Niski poziom cyfrowej higieny powoduje szereg negatywnych konsekwencji, jak obniżenie nastroju czy problemy w relacjach z innymi. 

Aby skutecznie wspierać społeczeństwo w utrzymywaniu balansu pomiędzy byciem online i offline, naszą działalność opieramy na trzech filarach: profesjonalnej diagnozie opartej o własne badania naukowe, szkoleniach dla szkół i firm na terenie całego kraju oraz działaniach edukacyjnych takich jak kampanie społeczne czy wydawnictwa książkowe. Wspieramy również firmy i instytucje tworząc ekspertyzy lub realizując projekty z obszaru e-uzależnień, relacji oraz cyfryzacji szkół i edukacji.