Projekt edukacyjny

Bajeczna świadomość

O projekcie

„Bajeczna świadomość” to kampania profilaktyczna skierowana do młodych rodziców mieszkających w Gdańsku, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat świadomego wchodzenia przez rodziców lub osób spodziewających się dziecka w świat cyfrowych swoich małych dzieci oraz kształtowanie właściwych wzorów korzystania z zasobów sieci. Przewidziane w projekcie działania nawiązują do aktualnej sytuacji społecznej, w szczególności związanej z gwałtownym rozwojem nowych technologii, większą dostępnością nowych urządzeń cyfrowych, brak właściwych regulacji w zakresie korzystania z nowych technologii przez dzieci oraz coraz niższy wiek tzw. „inicjacji technologicznej”.

Działania zawarte w projekcie są odpowiedzią na problem wycofania się rodziców ze świata cyfrowego swoich dzieci, postrzegania uzależnień chemicznych jako ważniejszego problemu niż uzależnienia od czynności, np. od korzystania z internetu, mediów społecznościowych, gier wideo, niedoceniania przez rodziców ważności świata cyfrowego dla swoich dzieci oraz braków w kompetencjach rodzicielskich w zakresie budowania kreatywnej alternatywy do świata cyfrowego.

Jakie działania zostaną zrealizowane podczas trwania projektu?

  1. Zrealizujemy cykl 6 webinarów online dla rodziców, nauczycieli oraz psychologów i pedagogów szkolnych.
  2. Nagramy 3 podcasty tematyczne.
  3. Napiszemy poradnik dla młodych rodziców/dla osób spodziewających się dziecka o tym, w jaki sposób wchodzić w świat nowych technologii wspólnie z dziećmi.
  4. Stworzymy test online dla rodziców na temat cyfrowego zaangażowania w dzieciństwie oraz poziomu higieny cyfrowej.
  5. Stworzenie komplet sześciu przepięknych infografik rysunkowych o problemie higieny cyfrowej i zaangażowania cyfrowego rodziców i ich wydrukowanie i kolportaż.
Zobacz szkolenie:

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom?

Szkolenie dla:
Szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz firm – pracowników i menedżerów

Zobacz szkolenie:

Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting – problemy nastolatków w internecie

Szkolenie dla:
uczniów, rodziców i nauczycieli