BADANIE I KAMPANIA DOTYCZĄCE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI WŚRÓD MŁODYCH LUDZI


MŁODE GŁOWY

O projekcie:

Projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, zrealizowane zostały bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. 

Każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa mogła zgłaszać chęć wzięcia udziału w badaniu, a jako rezultat, otrzymały m.in. wyniki i diagnozę swojej społeczności szkolnej.

MŁODE GŁOWY to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.

Głównym kanałem kampanii jest profil MŁODE GŁOWY na TikToku (@mlode_glowy), gdzie publikowane są treści edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego, a także odbywają się dyżury ekspertów, odpowiadających na pytania użytkowników.

„Jako mama wiem, że stan psychiczny młodzieży w Polsce jest alarmujący. Jako założycielka Fundacji UNAWEZA chcę działać. Stworzyliśmy program badawczo – edukacyjny dla szkół, który będzie wspierać młodych ludzi. To pierwszy tego typu projekt na tak szeroką skalę. Opracowane badania posłużą do stworzenia kompleksowej kampanii dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Tworzymy projekt z koalicją fundacji, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych oraz ekspertów. Strategicznym partnerem został TikTok, który jest dziś bardzo istotnym kanałem dotarcia i platformą angażującą ogromną liczbę ludzi – mówi Martyna Wojciechowska, mama, prezeska Fundacji UNAWEZA, dziennikarka i podróżniczka.”


 

Chociaż temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży był już podejmowany w różnych badaniach, to po raz pierwszy stworzyliśmy narzędzie badawcze, które obejmuje tak dużą grupę młodych ludzi w wieku 10-19 lat. Zarówno z dużych miast jak i małych miejscowości z każdego krańca Polski. Chcieliśmy dowiedzieć się co wzmacnia kondycję psychiczną młodzieży, a co podcina im skrzydła? Jakie komunikaty otrzymują od swojego otoczenia? Na kogo mogą liczyć w kryzysowej sytuacji? Do kogo by się zwrócili po pomoc? I wiele innych kwestii, które pozwolą nam opracować kompleksową kampanię społeczną, z konkretnymi narzędziami dla szkół i rodziców.

Z danych WHO wynika, że co 40 sekund na świecie samobójstwo popełnia jedna osoba. Według raportu „Życie warte jest rozmowy” w 2021 r. w Polsce 1439 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, z czego 127 prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 oznacza to 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży.Niepokojące są też dane dotyczące zachowań samobójczych w grupie dziewczynek. W 2021 roku Komenda Głównej Policji zarejestrowała wzrost o 101%.

W badaniu ilościowym, które  przeprowadziliśmy mieliśmy szansę poznać odpowiedzi tysięcy uczniów i uczennic z całej Polski. Projekt realizowany był za pośrednictwem szkół, które następnie otrzymały szczegółowy raport na temat sytuacji w swojej placówce. W badaniu wzięło udział ponad 200 tysięcy uczniów, 184.447 wzięło udział w ostatecznej analizie statystycznej.

Indywidualny raport to ogromna korzyść dla wszystkich placówek, które wezmą udział w badaniu, bo większość z nich nie może sobie pozwolić finansowo na przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy naukowej. Dzięki połączeniu sił Fundacji UNAWEZA i Fundacji Dbam o Mój Zasięg mogliśmy  nie tylko dotrzeć do kilkuset tysięcy młodych ludzi, ale także wesprzeć merytorycznie każdą szkołę w Polsce, która chce realnie zająć się zdrowiem psychicznym swoich uczniów.

W badaniu zadano uczniom pytania dotyczące tego, co myślą o sobie, jak siebie oceniają, na ile potrafią korzystać ze wsparcia innych ludzi. Chcemy również znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją.

Badanie naukowe dostępne było dla szkół za darmo, a jedynym wymogiem jest zarejestrowanie szkoły w bezpłatnym programie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, w którym uczestniczy już ponad 1500 szkół z całego kraju.

Projekt „Ocena poczucia własnej wartości i sprawczości polskiej młodzieży” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

W podziękowaniu za współpracę każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma:

 • SZKOLNY CERTYFIKAT wydany przez Fundację UNAWEZA oraz fundację DBAM O MÓJ ZASIĘG dotyczący udziału w projekcie naukowo-badawczym.
 • ZAŚWIADCZENIE dla szkolnego koordynatora badań
 • Wyniki wygenerowane dla szkoły w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie w postaci pliku Excel do samodzielnej interpretacji i dalszego użytku.
 • Szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej.
 •  
DO CZEGO POSŁUŻĄ OPRACOWANE WYNIKI?
 • Opracowania ogólnopolskiej kampanii społecznej wspierającej młodzież.
 • Stworzenia szczegółowego opracowania badań, każda placówka otrzyma też swój własny raport.
 • Opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie tworzenia silnych więzi i relacji szkolnych.
 • Opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
 • Opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli.
 • Przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

 
Intersection 29
Group 1659

Problematyka poruszana w badaniu:

Naszym celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób komunikaty, kody kulturowe, oraz warunki wartości kultywowane przez środowisko społeczne wpływają na funkcjonowanie psychospołeczne młodych ludzi, w tym na ich dobrostan i poczucie sprawczości. Chcemy dowiedzieć się, czego dotyczy narracja w szkole, w internecie, w domu czy wśród rówieśników, która osłabia poczucie własnej wartości młodych ludzi, a także skąd i od kogo płynie do nich wzmocnienie.

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Chociaż temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży był już podejmowany w różnych badaniach, to po raz pierwszy stworzyliśmy narzędzie badawcze, które może kompleksowo odpowiedzieć na takie pytania jak: Co wzmacnia kondycję psychiczną młodzieży, a co podcina im skrzydła? Jakie komunikaty otrzymują od swojego otoczenia? Na kogo mogą liczyć w kryzysowej sytuacji?

Zadane pytania pozwolą nam opracować kompleksową kampanię społeczną, z konkretnymi narzędziami dla szkół i rodziców, których dzisiaj brakuje. Aby je opracować, konieczne jest zdobycie rzetelnej wiedzy na podstawie badania naukowego.

Infografiki do pobrania:

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym 1

Infografika 1

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym 2

Infografika 2

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym 3

Infografika 3

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym 4

Infografika 4

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym 5

Infografika 5

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym 6

Infografika 6

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym 7

Infografika 7

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym 8

Infografika 8

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym 9

Infografika 9

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym 10

Infografika 10