o-nas-1
o-nas-mobile

Pliki do pobrania
Status do pobrania
Broszua fundacji

Misja
fundacji

Zajmujemy się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczymy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie. Podstawą naszych działań jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.

Realizację naszej misji opieramy o trzy filary: badawczy, szkoleniowy i edukacyjny. Prowadzimy, samodzielnie lub z partnerami, badania naukowe z obszaru e-uzależnień, nowych technologii w edukacji oraz relacji w świecie cyfrowym. Na ich podstawie opracowujemy programy naszych szkoleń, materiały edukacyjne i kampanie społeczne. Realizujemy szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji i firm prywatnych na terenie całej Polski. Nasz przekaz dostosowujemy zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci z ugruntowanym doświadczeniem z dziedziny socjologii, psychologii, pedagogiki, neurobiologii i komunikacji społecznej. Pozwala nam to oferować szerokie wsparcie dla przedszkoli i szkół, gmin i miast, instytucji państwowych oraz firm z sektora prywatnego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o naszych badaniach i projektach oraz z ofertą szkoleniową. Więcej o tym, jak pomagamy i jak można z nami współpracować przeczytasz TUTAJ>>.

Pliki do pobrania
Statut do pobrania

Zarząd Fundacji

Longtail boat in Thailanddr Maciej
Dębski Longtail boat in Thailand
Założyciel i prezes Fundacji. Socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22.000 uczniów oraz 4.000 nauczycieli.

W roku 2016 wdrożył pierwszy w Europie eksperyment społeczny odcięcia 100 osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, internetu, gier on-line playstation, telewizji), który zakończył się sukcesem badawczym.

Wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tata 18-letniej Idy i 8-letniego Antosia.

Longtail boat in Thailand

Magdalena
Bigaj Longtail boat in Thailand

Wiceprezeska Fundacji. Działaczka społeczna i ekspertka komunikacji społecznej. Członkini Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej.

Realizuje projekty edukacyjne i badawcze z obszaru wpływu nowych technologii na ich użytkowników oraz prowadzi szkolenia dzieci i dorosłych z zakresu profilaktyki fonoholizmu, cyberprzemocy oraz higieny cyfrowej w miejscu pracy. W pracy badawczej zajmuje się związkami pomiędzy korzystaniem z nowych technologii przez pracowników a ich dobrostanem, poziomem technostresu i samokontrolą. Od 2006 roku związana zawodowo z rynkiem mediów i nowych technologii.

Ekspertka Komitetu Dialogu Społecznego w zakresie psychospołecznych aspektów pracy. Posiada certyfikaty z komunikacji metodą dialogu bez przemocy (NVC) oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Fundatorka Fundacji BPD Na Rzecz Borderline i Osób Wrażliwych. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Mama 10-letniej Marysi, 6-letniego Mikołaja i kilkumiesięcznego Janka.

Nasi eksperci

Joanna Flis

Psycholożka. Certyfikowana terapeutka uzależnień. W Fundacji prowadzi szkolenia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

dr Wojciech Glac

Neurobiolog. Konsultant Fundacji
w zakresie neurobiologii uzależnień. Laureat nagrody Popularyzatora Nauki w kategorii "Naukowiec".

Joanna Kurowska-Kałkus

Nasza niezastąpiona ilustratorka. Autorka rysunków do większości naszych materiałów edukacyjnych oraz kampanii społecznych.

Poznaj nasze szkolenia

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom dzieci
i dorosłych?

Szkolenie dla:
szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz dla pracowników i menadżerów firm.

Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting – problemy nastolatków w internecie.

Szkolenie dla:
uczniów, rodziców i nauczycieli.

Profilaktyka e-uzależnień w szkole. Diagnoza, terapia, przeciwdziałanie.

Szkolenie dla:
poradni psychologiczno-pedagogicznych.