Projekt badawczy

Relacje w szkole - Gdynia

O projekcie

W jaki sposób dokonać oceny relacji panujących w szkołach? Czy można podnieść poziom szczęścia uczniów, rodziców oraz nauczycieli? Tym właśnie tym zajmujemy się w trwającym w Gdyni projekcie badawczym „Relacje w szkole – Gdynia”.

Projekt, którego pełna nazwa to „Ocena jakości relacji panujących wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” to zadanie, które realizujemy dla Miasta Gdynia. Głównym jego celem jest określenie jakości relacji panujących w społeczności szkolnej. Badanie w całości finansowane jest ze środków budżetu Miasta Gdynia, a Fundacja jest jedynym ich wykonawcą.

Określenie jakości relacji panujących wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni nastąpi poprzez zrealizowanie cyklu badań ilościowych i jakościowych wśród wszystkich wyżej wymienionych grup. Badanie oceny jakości relacji w pierwszej kolejności ma charakter ilościowy i realizowane jest za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej wśród uczniów klas 5-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych, nauczycieli oraz rodziców. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne zaś uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do wypracowania praktycznych rekomendacji zmierzających do poprawy zadowolenia z procesu uczenia się
w gdyńskich szkołach. Zadawane pytania dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z
 opisem relacji panujących szkole oraz najważniejszych problemów uczniów. Część pytań odnosi się do zadowolenia z życia młodych osób oraz do oceny własnego samopoczucia. 

W drugiej kolejności – po zakończeniu badań ilościowych – rozpoczną się konsultacje zebranych wyników, a w następnej kolejności dokonana zostanie analiza najważniejszych potrzeb, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia poziomu szczęścia wszystkich przedstawicieli środowiska szkolnego. Badania jakościowe – w przeciwieństwie do badań ilościowych – prowadzone będą jedynie w dziesięciu wybranych szkołach Gdyni.

Całość podejmowanych działań zmierzać ma nie tylko do podniesienia poziomu szczęścia uczniów, rodziców oraz nauczycieli, ale również do opracowania systemowych rekomendacji dla miasta Gdynia. W oparciu o nie na najbliższe lata ma być prowadzona polityka edukacji
w Gdyni – polityka opierająca się przede wszystkim na dobrych relacjach w środowisku szkolnym.

6 110

Tylu uczniów z gdyńskich szkół wzięło udział w naszych badaniach ilościowych.

52

Tyle gdyńskich szkół odpowiedziało na nasze zaproszenie i wzięło udział 
w projekcie.

Czas trwania:

2020-2021

Zobacz szkolenie:

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom?

Szkolenie dla:
Szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz firm – pracowników i menedżerów

Dowiedz się więcej

Zobacz szkolenie:

Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting – problemy nastolatków w internecie

Szkolenie dla:
uczniów, rodziców i nauczycieli

Dowiedz się więcej
Intersection 29
Group 1659

Problematyka poruszana w badaniu:

 1. Dobrostan w czasach COVID – jak młodzież ocenia swoje aktualne samopoczucie psychiczne i fizyczne w porównaniu
  do czasu sprzed zamknięciem szkół? 
 2. Relacje z rodzicami, problemy i trudności przeżywane w domu.
 3. Ocena zadowolenia z wykonywania zawodu na stanowisku nauczyciela.
 4. Poczucie wpływu na wydarzenia szkolne.
 5. Ocena jakości relacji wśród uczniów, rodziców, nauczycieli.
 6. Ocena pracy dyrektora w szkole.
 7. Poziom zaangażowania rodziców w sprawy szkolne.
 8. Przemoc rówieśnicza w szkole.
 9. Analiza luk jakości w życiu szkolnym

Dlaczego realizujemy ten projekt?

 1. Podstawą edukacji są dobrej jakości relacje panujące między uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 2. Odpowiednia jakość relacji w szkole pozytywnie wpływa na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.
 3. Na podstawie prowadzonych wyników badań możemy zmieniać rzeczywistość szkolną.
 4. Wspólne uczestnictwo w badaniach przybliża do siebie środowisko uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Wyniki prowadzonych badań pozytywnie wpływają na politykę oświatową Miasta Gdynia.
 6. Na podstawie zebranych wyników badań prowadzone będą realne działania zmierzające do podniesienia jakości relacji
  w gdyńskich szkołach.