Warsztat / Wykład / Szkolenie

Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting - problemy nastolatków w internecie

Szkolenie dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szczegóły szkolenia

Dla kogo:

Szkolenie dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w formie wykładu lub warsztatu.
Realizowane stacjonarnie u zamawiającego lub online.

Czas trwania

45 / 90 min

O szkoleniu:

Szkolenie pogłębiające temat problemowego korzystania z internetu o zagadnienia takie jak cyberprzemoc, patostreaming, e-uzależnienia, kontakt dzieci i młodzieży z pornografią.

Szkolenie dla uczniów ma formę warsztatu, dla rodziców lub nauczycieli – wykładu. Zalecamy realizację tego szkolenia jako rodzaj profilaktyki i kontynuacji spotkań po szkoleniu dotyczącym „Fonoholizmu”. Często jednak przyjmuje ono formę interwencji, gdy w szkole pojawił się już problem cyberprzemocy czy kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią. Dlatego ostateczną formułę dostosowujemy po zasięgnięciu informacji o aktualnej sytuacji w danej placówce.

Ze względu na konieczność zróżnicowania przekazu (m. in. przedstawianie osobom dorosłym przykładów związanych z cyberprzemocą), na szkoleniu nie mogą być obecni jednocześnie uczniowie oraz ich opiekunowie i nauczyciele. Dla każdej z tych grup należy przewidzieć osobne spotkanie.

 

Czego dowiesz się na szkoleniu?

  • Czym są cyberprzemoc, seksting, patostreaming oraz e-uzależnienia – jak często występują wśród dzieci i młodzieży.

  • Jak rozpoznać wymienione wyżej zachowania u swojego dziecka lub ucznia i co jest przyczyną ich występowania.

  • Jakie są negatywne konsekwencje wyżej wymienionych problemów i jak im przeciwdziałać.

Cena szkolenia:

Cena szkoleń zależy od wybranej formuły i czasu trwania. W przypadku zamówienia szkoleń dla kilku grup przyznajemy rabaty. Oto przykładowe widełki cenowe:

– Warsztaty dla klas I-II SP: 350,00 pln / 45min.

– Warsztaty dla klas III-VIII SP, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 700,00 płn / 90 min.

– Wykłady dla rad pedagogicznych: od 3 000,00 płn

– Wykłady dla dorosłych rodziców: od 2 000,00 pln

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej >> prezentacji dla szkół na rok 2023/2024<<. Aby niezobowiązująco uzyskać ostateczną wycenę, kliknij poniżej „Zamów szkolenie” i daj nam znać, jakie są potrzeby Twojej szkoły.

Dochód ze szkoleń pozwala na finansowanie statutowej działalności Fundacji, w tym realizowanie kampanii społecznych, badań naukowych oraz wydawanie publikacji edukacyjnych.

Prowadzący
Maciej Dębski

Prezes i założyciel Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu problemów społecznych.

Intersection 29

Zobacz szkolenie:

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom?

Szkolenie dla:
Szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz firm – pracowników i menedżerów

Zobacz szkolenie:

Profilaktyka e-uzależnień w szkole. Diagnoza, terapia, przeciwdziałanie.

Szkolenie dla:
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zobacz warsztat:

Higiena cyfrowa i kodeks ekranowy – warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych

Szkolenie dla:
rodzin z dziećmi lub dla grup dzieci i młodzieży