Zadbaj z nami o swój zasięg

Od lat jesteśmy partnerami dla szkół, firm i instytucji
w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii i profilaktyki e-uzależnień. Zobacz, co możemy wspólnie zrobić.

Edukujemy społeczeństwo w zakresie higieny cyfrowej upowszechniając wyniki badań, prowadząc szkolenia oraz kampanie społeczne i projekty edukacyjne. Na co dzień wykorzystujemy media i serwisy społecznościowe, aby docierać z naszym przekazem do jak najszerszego grona użytkowników nowych technologii.

Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci z ugruntowanym doświadczeniem z dziedziny socjologii, psychologii, pedagogiki, neurobiologii i komunikacji społecznej. Pozwala nam to oferować szerokie wsparcie dla przedszkoli i szkół, gmin i miast, instytucji państwowych oraz firm z sektora prywatnego.

Przez cały rok realizujemy szkolenia i wykłady na terenie całej Polski – ich pełną ofertę znajdziesz tutaj. Korzystają z nich przedszkola i szkoły, ale także firmy, bowiem problemowe, w tym nałogowe korzystanie z nowych technologii może dotyczyć każdego, bez względu na wiek. Nasze szkolenia zawsze dostosowujemy do grupy wiekowej, dlatego przed zamówieniem zbierzemy od Ciebie informacje o uczestnikach i zaproponujemy najlepszą opcję. Do szkół kierujemy również ogólnopolski program Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.

Wspólnie z partnerami realizujemy także profesjonalne badania naukowe oraz diagnozy
i ekspertyzy
z obszaru dobrostanu jednostki w świecie nowych technologii, relacji  międzyludzkich, higieny cyfrowej, fonoholizmu i nałogowego korzystania z internetu, smartfonów i gier cyfrowych. Lata współpracy ze szkołami zaowocowały unikatową skalą, którą oferujemy w projektach badawczych – w naszych największych badaniach jak „Młodzi Cyfrowi” czy „Granie na ekranie” każdorazowo brało udział blisko 2 tysiące szkół, z prawie 300 powiatów oraz kilkadziesiąt tysięcy uczniów w wieku od 10 do 19 lat. W roku 2022/2023 wraz z fundacją UNAWEZA zrealizowaliśmy badanie wśród 184 tyś uczniów w całej Polsce. Jeśli chciałbyś zrealizować z nami badanie, skontaktuj się z nami. 

Pomagamy także tworzyć i realizować kampanie społeczne i projekty badawczo-edukacyjne o ogólnopolskim zasięgu. Przykłady aktualnie trwających projektów partnerskich  to m. in. ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny „Granie na ekranie” realizowany dla Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej czy badanie „Relacje w szkole – Gdynia” realizowanemu dla Miasta Gdynia. Naszą kampanią jest również znana w całej Polsce kampania pt. DOBRZE, ŻE JESTEŚ (www.dobrzezejestes.org) 

Zobacz szkolenie:

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom?

Szkolenie dla:
Szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz firm – pracowników i menedżerów

Zobacz szkolenie:

Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting – problemy nastolatków w internecie

Szkolenie dla:
uczniów, rodziców i nauczycieli

Zobacz szkolenie:

Profilaktyka e-uzależnień w szkole. Diagnoza, terapia, przeciwdziałanie.

Szkolenie dla:
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Szkolenia i wykłady stacjonarne
oraz wyjazdy online

Profesjonalne badania naukowe,
ekspertyzy i doradztwo

Fonolandia - autorski program dla przedszkoli i szkół podstawowych

Raporty, publikacje i materiały edukacyjne

Projekty edukacyjne i kampanie społeczne

Ogólnopolska sieć Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo

Intersection 29
Group 1659

Jak pomagamy szkołom:

 1. Realizujemy warsztaty i wykłady dla uczniów – dzieci i młodzieży – o odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii i unikaniu zagrożeń z tym związanych.
 2. Prowadzimy szkolenia i wykłady dla nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu profilaktyki e-uzależnień.
 3. Na wykładach dla rodziców uczymy jak wprowadzać dziecko
  w świat cyfrowy oraz tworzyć i wdrażać domowe zasady ekranowe.
 4. Regularnie publikujemy i udostępniamy za darmo raporty z badań, artykuły naukowe i popularnonaukowe oraz materiały dydaktyczne na temat nowych technologii. 
 5. Opracowaliśmy dwa autorskie projekty dla szkół: edukacyjny zestaw Fonolandia pozwalający na indywidualną pracę z najmłodszymi oraz innowacyjny projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, zrzeszający szkoły doskonalące się w rozwoju szeroko pojmowanej edukacji cyfrowej. 

Jak wspieramy firmy i instytucje:

 1. Tworzymy i realizujemy profesjonalne projekty badawcze
  z zakresu nowych technologii oraz relacji międzyludzkich
  w skali lokalnej lub ogólnopolskiej.
 2. Prowadzimy szkolenia i wykłady dla pracowników na temat
  e-uzależnień, fonoholizmu i higieny cyfrowej. Pomagamy w ten sposób zadbać o dobrostan pracowników i poprawić efekty pracy oraz jakość współpracy.
 3.  Realizujemy warsztaty dla rodzin pracowników na temat higieny cyfrowej w rodzinie.
 4. Organizujemy wyjątkowe wyjazdy integracyjne offline, połączone z warsztatami z higieny cyfrowej.
 5. Tworzymy koncepcje merytoryczne i kreatywne kampanii społecznych i edukacyjnych, które następnie realizujemy wspólnie z partnerem.
 6. Przygotowujemy raporty i ekspertyzy z zakresu e-uzależnień i ich profilaktyki, zdalnej edukacji oraz komunikacji w kontekście nowych technologii.