Referencje

Zobacz szkolenie:

Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting – problemy nastolatków w internecie

Szkolenie dla:
uczniów, rodziców i nauczycieli

Zobacz szkolenie:

Profilaktyka e-uzależnień w szkole. Diagnoza, terapia, przeciwdziałanie.

Szkolenie dla:
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zobacz warsztat:

Higiena cyfrowa i kodeks ekranowy – warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych

Szkolenie dla:
rodzin z dziećmi lub dla grup dzieci i młodzieży