Kampania społeczna (2016)

W ruchu drogowym jestem offline

O projekcie

Kampania społeczna „W ruchu drogowym jestem offline” realizowana była w roku 2016 i dotyczyła eliminacji negatywnych skutków niebezpiecznych zachowań na drogach wynikających z nadmiernego i nieprawidłowego użytkowania urządzeń mobilnych przez uczestników ruchu drogowego. Projekt realizowany był przez Fundację Dbam o Mój Zasięg oraz miasto Gdynia

Kampania wykorzystywała media społecznościowe oraz inne środki masowego przekazu. Miała za zadanie edukować, podnosić świadomość, zwiększać uwagę i koncentrację wszystkich uczestników ruchu drogowego. W związku z tym, iż problem nieodpowiedniego korzystania z urządzeń mobilnych dotyczy głównie osób młodych i młodych kierowców kampania kierowana była do osób w wieku 12-25 lat.

Elementem kampanii było badanie mające na celu dostarczenie wiedzy, jak wygląda kultura korzystania z urządzeń mobilnych na polskich drogach. Badanie realizowane było przez Fundację Dbam o Mój Zasięg, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Edukacji, Rozwoju i Szkoleń CERS oraz Fundację ZenDriving.

 

Jednym z elementy prowadzonej kampanii było wydarzenie w postaci pozorowanego wypadku drogowego z użyciem smartfona przez przechodnia i kierowcę prowadzącego pojazd. Tutaj materiał zdjęciowy z wydarzenia  

Czas trwania:

2018

Zobacz szkolenie:

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom?

Szkolenie dla:
Szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz firm – pracowników i menedżerów